Bảng phí nạp thẻ, tích hợp nạp thẻ mới

 

Bảng chiết khấu mua mã thẻ cào điện thoại

(Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản doithe66.com)
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 500.000 VNĐ 2.5% 487.500 VNĐ
Viettel  300.000 VNĐ 2.5% 292.500 VNĐ
Viettel  200.000 VNĐ 2.5% 195.000 VNĐ
Viettel  100.000 VNĐ 2.5% 97.500 VNĐ
Viettel  50.000 VNĐ 2.5% 48.750 VNĐ
Viettel  30.000 VNĐ 0.5% 29.850 VNĐ
Viettel  20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
Viettel  10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ

Chiết khấu thẻ game

(Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản doithe66.com)
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
FPT 500000 500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ
FPT 200000 200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
FPT 100000 100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
FPT 50000 50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
FPT 20000 20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
FPT 10000 10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ

Chiết khấu thẻ Virus, Data mobi

(Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản doithe66.com)
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Data Mobi 84000 84.000 VNĐ 7.5% 76.860 VNĐ
Data Mobi 56000 56.000 VNĐ 7.5% 51.240 VNĐ
Data Mobi 42000 42.000 VNĐ 7.5% 38.430 VNĐ
Data Mobi 28000 28.000 VNĐ 7.5% 25.620 VNĐ
Data Mobi 20000 20.000 VNĐ 7.5% 18.300 VNĐ
Data Mobi 14000 14.000 VNĐ 7.5% 12.810 VNĐ