chat skype 0981.744.861

Bảng phí nạp thẻ, tích hợp nạp thẻ mới

 

Bảng chiết khấu mua mã thẻ cào điện thoại

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản doithe66.com )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 500000 500.0000 VNĐ 4.1% 479.500 VNĐ
Viettel 300000 300.0000 VNĐ 4.1% 287.700 VNĐ
Viettel 200000 200.0000 VNĐ 4.1% 191.800 VNĐ
Viettel 100000 100.0000 VNĐ 4.1% 95.900 VNĐ
Viettel 50000 50.000 VNĐ 4.1% 47.950 VNĐ
Viettel 30000 30.000 VNĐ 1.1% 29.670 VNĐ
Viettel 20000 20.000 VNĐ 1.1% 19.780 VNĐ
Viettel 10000 10.000 VNĐ 1.1% 9.890 VNĐ