Tiền chờ duyệt là gì?

Clock Cập nhật: 16/08/2017 10:27:10 AM

Tiền chờ duyệt là số tiền bạn đặt rút tiền về tài khoản ngân hàng nhưng chưa được chuyển!

Sau khi bạn đặt lệnh rút tiền, số tiền chờ duyệt sẽ tương ứng số tiền bạn đặt lệnh rút, trong thời gian từ 5-30 phút bạn sẽ nhận được tiền về tài khoản ngân hàng, sau khi chúng tôi chuyển tiền vài tài khoản của bạn tiền chờ duyệt sẽ là 0.0.

Nếu sau 30 phút từ khi đặt lệnh rút tiền, số tiền chờ duyệt của bạn vẫn chưa về 0.0 thì rất có thể thông tin tài khoản ngân hàng của bạn bị sai hoặc hệ thống ngân hàng bị lỗi dẫn đến lệnh của bạn chưa được duyệt, hay liên hệ lại với doithe66.com để được hỗ trợ sớm nhất.