chat skype 0981.744.861

Làm thế nào để lấy lại mật khẩu đăng nhập khi quên mật khẩu?

Clock Cập nhật: 8/16/2017 9:23:55 AM

Để lấy lại mật khẩu bạn chọn "Đăng nhập" chọn tab "Quên mật khẩu" nhập email đăng nhập và thực hiện lấy lại mật khẩu

mat-khau

Kiểm tra hộp thư đến hoặc thư spam để nhận thư hướng dẫn lấy lại mật khẩu, click vào đường link trong email để đổi mật khẩu cho tài khoản của mình.